ອ່ານດ່ວນ! ທາມລາຍຜູ້ ຕິດເຊີຶ້ອສະຫວັນນະເຂດສຳຜັດຫຼາຍຄົນແທ້

ທາມລາຍກໍລະນີ3147,3148,3149,3150,3151( ລະຫັດເເຂວງ )

📣ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ສຳພັດກໍລະນີ📣ມາກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ທີ່ຈຸດຄັດກອງ ແລະ ກວດເຊື້ອເດີ່ນບານຫຼັກ 4.

👉ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນອາທິດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.