ງວດນີ້ເຮັງໆ ແຕກ 1.200.000.000 ກີບ ເລກ 6 ໂຕ 2 ຄົນ

ຂອງຫວຍພະຍານາກ ໂທ້ໆ ວິກິດແບບນີ້ຖືກເລກໃສ່ ກະຄັກຕື່ມ.

ມືຈົນສັ່ນ 800.000.000₭ ຄົນທໍາອິດ🥳ຂອງປະເທດລາວ.

ແຕກ 1200 ລ້ານກີບມື້ນີ້ບໍລິຄຳໃຊ້ 800ລ້ານກີບ 1 ຄົນສະຫວັນນະເຂດ 400ລ້ານກີບ 1 ຄົນຄືມາເຮັງ ມາດວງດີແທ້ເດ້… ແອັດອິດສາ 555

ຂອງປະເທດລາວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.