ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເດັກນ້ອຍອາຍຸໄດ້ 2 ເດືອນ ຕິດເຊື້ອ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ

ຫຼານນ້ອຍອາຍຸໄດ້2ເດືອນຕິດເຊື້ອ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ

ສ່ວນເອື້ອຍອີຕົນນ້ອງແຮງ ໄປລີ້ໃຫ້ ມາໄກ້ນ້ອງກະບໍ່ໄດ້ 😔😔😔

ສ່ວນເອື້ອຍອີຕົນນ້ອງແຮງ ໄປລີ້ໃຫ້ ມາໄກ້ນ້ອງກະບໍ່ໄດ້ 😔😔😔

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button