ຂ່າວດ່ວນ ກຽມເອົາໂຮງແຮມດອນຈັນ ເປັນສະຖານທີ່ຮັກສາຜູູ້ຕິດ ໂ ຄ ວິ ດ

ຊົມເຊີຍ! ກຽມເອົາໂຮງແຮມດອນຈັນ ເປັນທີ່ພັກຮັກສາຜູ້ຕິດໂຄວິດ

ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລດ ກຽມໃຫ້ໃຊ້ພື້ນທີ່ເພື່ອຮັບຮອງຜູ້ຕິດໂຄວິດມາພັກຮັກສາ ຖ້າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຫລາຍຂື້ນໃນນະຄອນຫລວງ

ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລດ ກຽມໃຫ້ໃຊ້ພື້ນທີ່ເພື່ອຮັບຮອງຜູ້ຕິດໂຄວິດມາພັກຮັກສາ ຖ້າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຫລາຍຂື້ນໃນນະຄອນຫລວງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *