ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວເອື້ອຍຂ້ອຍ

ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວເອື້ອຍຂ້ອຍ.

ສະບາຍດີໝົດທຸກຄົນ ນີ້ແມ່ນຮູບເອື້ອຍຂອງຂ້ອຍຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເດີ້ມື້ນີ້ໄດ້ໄປຮອດໂຮງໝໍແລ້ວ

ເຫັນຄອບຄົວເອື້ອຍຂ້ອຍ ຂ້ອຍເອງຮູ້ສຶກນ້ຳຕາໄຫລບໍ່ຢຸດເລີຍ. ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈໃຫ້ເອື້ອຍຂ້ອຍ. ຈຳນວນ​ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດແມ່ນ 29​ ລ້ານກິບ

Nyb zoo rau txhua tu o, Nov yog kuv niam laus txiv laus cov duab nyb tom hoo maum hnub no kv tuaj mu txog nkawv tom hoo maum Lawm kv lub kua muag ntw tsi tu li o Mob siab thiab hlub lawv tag nrho tshaj plaws li o lawv aws,

Ua tsaug ntau ntau rau txhua txhua leej uas tseem ntxhawb siab lo yog pab dej siab kho kuv niam laus o

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button