ຂອບໃຈເດີທີ່ໄປຊ່ວຍລາວ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ເຟສບຸກອອກຊື່ Noobnom phaj ໄດ້ໄປຊ່ວຍລາວແລ້ວເບື່ອງຕົ້ນແມ່ນມີເຂົ້າສານຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງລ້ານກີບ.

ຂອບໃຈຄົນລາວທີ່ບໍ່ຖິ້ມກັນ.

ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ເຟສບຸກອອກຊື່ Noobnom phaj ໄດ້ໄປຊ່ວຍລາວແລ້ວເບື່ອງຕົ້ນແມ່ນມີເຂົ້າສານຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງລ້ານກີບ.

( ຍັງບໍ່ທັນລ່ວມຍອດໂອນຜ່ານບັນຊີ )ຂອບໃຈທີ່ທ່ານຊ່ວຍເຫລືອ ຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນຕໍ່ໆໄປເດີຍັງຫລາຍຄົນຖ້າຢູ່.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.