ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂໍຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈເຈົ້າເດີທີ່ແບ່ງປັນນ້ຳໃຈຊວ່ຍເຫຼືອ3ແມ່ລູກທີ່ກຳລັງລຳບາກໃນຊວ້ງວິກິດຄັ້ງນີ້

ຂໍຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈເຈົ້າເດີທີ່ແບ່ງປັນນ້ຳໃຈຊວ່ຍເຫຼືອ3ແມ່ລູກທີ່ກຳລັງລຳບາກໃນຊວ້ງວິກິດຄັ້ງນີ້

ຄົນລາວຄົນມີນ້ຳໃຈບໍ່ຖິ້ມກັນຂໍໃຫ້ເລື້ອງລາວນີ້ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ພີ່ນອ້ງຊາວລາວເຮົາທຸກຄົນຮັບຮູ້ວ່າເຮົາຄົນລາວ

ຈະຢູ່ຄຽງຂາ້ງກັນເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກັນສູ້ໄປນຳກັນບໍ່ຖິ້ມກັນສິ່ງໃດພໍຊວ່ຍເຫຼືອກັນໄດ້ກະຊວ່ຍເຫຼືອ

ກັນຍາມນີ້ນໍຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີນ້ຳໃຈແບ່ງປັນພົບເຈິແຕ່ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຕະຫຼອດໄປເດີ🙏🙏

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button