ຂ່າວທົ່ວໄປ

ທ່ານຄິດວ່າ ຄວນໃຫ້ໂອກາດໃຜ“ຍ້ອນຫຍັງ ຈັ່ງໃຫ້ ຫລື ບໍ່ໃຫ້ ໂອກາດ “ຂໍຄໍາເຫັນທຸກທ່ານແນ່…ໃສ່ ເບີ ຜູ້ກ່ຽວ

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button