ສູນຫຼັກ 27 ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກະກຽມໂຮງໝໍສະໜາມ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ

ສູນຫຼັກ 27 ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກະກຽມໂຮງໝໍສະໜາມ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ,

ປະຈຸບັນກະກຽມ ແລະ ສາມາດຮັບໄດ້ 450 ຕຽງ.

ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ ຍັງສາມາດປະກອບໄດ້ຕື່ມ 600-700 ຕຽງ,

ປະຈຸບັນເຂົ້າປິ່ນປົວແລ້ວ 171 ຄົນ ເຊິ່ງເລີ່ມຮັບແຕ່ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາຢູ່ຕືກສຳຮອງ ມື້ນີ້ຈະຍ້າຍຈຳນວນດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາ ແລະ ຮັບຈຳນວນໃໝ່ທີ່ຈະເຂົ້າມາຢູ່ຈຸດນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *