ໄປກວດແລ້ວກັບມາກັກບໍລິເວນລໍຖ້າຜົນແຕ່ໝໍບໍ່ໂທຫາຄິວ່າຜົນກວດເປັນລົບ ແຕ່ສຸດທ້າຍຕິດໂຄວິດ

ໄປກວດແລ້ວກັບມາກັກບໍລິເວນລໍຖ້າຜົນແຕ່ໝໍບໍ່ໂທຫາຄິວ່າຜົນກວດເປັນລົບ ແຕ່ສຸດທ້າຍຕິດໂຄວິດ.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.