ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໄປກວດແລ້ວກັບມາກັກບໍລິເວນລໍຖ້າຜົນແຕ່ໝໍບໍ່ໂທຫາຄິວ່າຜົນກວດເປັນລົບ ແຕ່ສຸດທ້າຍຕິດໂຄວິດ

ໄປກວດແລ້ວກັບມາກັກບໍລິເວນລໍຖ້າຜົນແຕ່ໝໍບໍ່ໂທຫາຄິວ່າຜົນກວດເປັນລົບ ແຕ່ສຸດທ້າຍຕິດໂຄວິດ.

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button