ຂ່າວທົ່ວໄປ

ບໍ່ມີເຂົ້າກິນແລ້ວ ຂໍຊ່ວຍແນ່.. ໃຜຮູ້ທາງອອກກະຊ່ວຍບອກແນ່

ໃຜກະໄດ້ ພາຂອ້ຍອອກບອ້ນກ່າສີໂນຈີນນີແດ່ ຂາດເງິນ ຂາດເຂົ້າກິນ ຈະຕາຍແລ້ວ ຍາກກັບອຸດົມໄຊ.

ໃຜກະໄດ້ຊອ່ຍແດ່ ຢູ່ແຂ້ວງບໍແກ້ວ ກາສີໂນ ດານຈີນ. ຢູ່ແຕ່ໃນຫ້ອງ ບໍ່ມີເຂົ້າກິນ ບໍ່ມີເງີນໄຊ ຈະໂທຫາທາງຄອບຄົວກະຕີດຕໍ່ຫາໃຜບໍໄດ້.

ຫນ້າເສົ້າໃຈເດເງີນກະບໍມີຊີກັບກະບໍ່ໄດ້ຍ້ອນ ລອກດາວ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຢູ່ໃນເຮືອນ.

ນອກກະອອກບໍ່ໄດ້ຖ້າຢູ່ເມີດເດືອນໃນເຮືອນຖຶວ່າຕາຍຄັກໆຈົ່ງເປິດທາງໃຫ້ປະຊາຊົນກັບບ້ານກັບເມືອງ

ທຸກຄົ້ນໃນເຟສບຸກວ່າງານການກະບໍ່ເຮັດ ແຕ່ຕອນນີ່ຍູ້ໃນ້ບໍ່ແກ້ວ ຍາກກັບອູດົມໄຊກະໄດ້ບໍ່ ຊວງໂຄວີດນີ້ ລະຈະນານບໍ່ທີຕ້ອງລອກດາວຈີງຈະເປິດ. ທ່າບໍ່ເປິດຄືຕອ້ງອົດຕາຍໃນເຮືອນພັກເດີ

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button