Breaking News

ຄວນອ່ານໃຫ້ຮູ້​ເດີ!.. ບົດຄວາມທີ່ ນັກຮົບຊຸດຂາວ ຝາກມາໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາທີ່ຢູ່ເຮືອນ

ບົດຄວາມ​ນີ້​ຈາກນັກຮົບຊຸດຂາວພວດເຮົາ (ຢ່າລືມແຊ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ​)​: ໃນຄືນທີ່ທຸກຄົນກຳລັງນອນຫຼັບນອນຝັນ😴😴ພວກເຮົາພັດກຳລັງຫວາດຜະຫວາ ຄືນນີ້ຊີມີເພີ່ມອີກຈັກຄົນ??

ມື້ໜື່ງອາບນຳ້ສະຜົມດ້ວຍນຳ້ຮ້ອນ 3-4ເທື່ອ ແນມເບິ່ງໂມງແມ່ນ2ໂມງກາງຄືນ🙄🙄

  1. ກາງເວັນບໍ່ໄດ້ຢືນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ນອນ

2. ບາງຄັ້ງອາລົມຄົນເຈັບກາມາແບບເປັນຕາຢ້ານອີຫຼ.

3. ຄິດໄປຄິດມາສົງສານໂຕເອງ.

4. ເພາະຮັກໃນອາຊີບນີ້

ຢ່າງໃດ​ກໍ່ຕາມ​ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈສູ້ເພື່ອປະຊາຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນໃຫ້ພົ້ນຈາກໂລກສີ່ງຮ້າຍພະຍາດໂຄວິດ..​ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງເຫັນໃຈພວກເຮົາວ່າລຳບາກ ແລະຈົ່ງຢູ່ເຮືອນໃຫ້ດີເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເມື່ອຍຂອງພວກເຮົາ…

ເພາະພວກເຮົາກໍ່ຢາກນອນສະບາຍແຕ່ນີ້ແມ່ນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ອອກມາເປັນເມັດຢາຕໍ່ຊີວິດຂອງທຸກຄົນເພື່ອປອດໄພຈາກໂຄວິດ

ທ້າຍນີ້ນັກຮົບຊຸດຂາວພວກເຮົາຂໍໃຫ້ ທຸກຄົນຈົ່ງຊ່ວຍແຊ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃຫ້ຮູ້ຢູ່ເຮືອນເພື່ອຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍຂອງພວກເຮົານັກຮົບຊຸດຂາວ..​ຂໍຂອບໃຈ

About admin

Check Also

ຕິດຕາມນຳກັນ! ເດືອນມີນາ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່

ຕິດຕາມນຳກັນ! ເດືອນມີນາ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່ສຳລັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຢູ່ ສປປ ລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປັບຂຶ້ນມາແລ້ວ 8 ຄັ້ງ, ໃນນີ້ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ແມ່ນປັບຂຶ້ນຈາກ 900.000 ກີບ ຂຶ້ນເປັນ 1.100.000 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.