ເປີດທາມລາຍ! ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ

ອັບເດດຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ທາມລາຍ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ( ວັນທີ 4/05/2021 )

ຂໍ້ມູນຈາກ : ຄະນະສະເພາະກິດ ຕອບໂຕເພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ : ຄະນະສະເພາະກິດ ຕອບໂຕເພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຂວງ ວຽງຈັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *