ຂ່າວທົ່ວໄປ

🔥 ກະຊວງ ຮສສ ອອກແຈ້ງການ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

🔥 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອອກແຈ້ງການ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19ໂດຍສະເພາະ ແຮງງານຢູ່ນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button