🔥 ກະຊວງ ຮສສ ອອກແຈ້ງການ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

🔥 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອອກແຈ້ງການ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19ໂດຍສະເພາະ ແຮງງານຢູ່ນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.