ແຊບອກຕໍ່ ໃຜຕອ້ງການໃຫ້ ພວກເຮົາໄປຊວ່ຍບັນເທົາເຂດໃດ ຂໍຄອມເມັ້ນ ໃຫ້ ແນ່ເດີ

ຕອ້ງການໃຫ້ ພວກເຮົາໄປຊວ່ຍບັນເທົາເຂດໄດຂໍຄອມເມັ້ນ ໃຫ້ ແນ່ເດີ

ເພາະຕອນນີ້ ຂໍເຂດ ທີ່ຕອ້ງການແທ້ພື້ນທີ່ ນະຄອນຫລວງ

ຖ້າໄດ້ ເຂດພອ້ມຈຳນວນທີ່ຕອ້ງການ ຍິ່ງດີ ຂອບໃຈ

:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.