ຫົວພັນເປີດທາງພາຍໃນແຂວງ, ສາມາດເດີນທາງເມືອງຕໍ່ເມືອງໄດ້ແລ້ວ…

# ຫົວພັນເປີດທາງພາຍໃນແຂວງ, ສາມາດເດີນທາງເມືອງຕໍ່ເມືອງໄດ້ຄືລຸ່ມນີ້…”

ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງສາມາດເດີນທາງເມືອງຕໍ່ເມືອງໄດ້ແລ້ວ.

ປະຊາຊົນອອກທຳມາຫາກິນ,ຄ້າຂາຍ,ໄປວຽກໄດ້.

ຍົກເລີກດ່ານກວດກາຄົນເຂົ້າ – ອອກ ເມືອງຕໍ່ເມືອງ,ບ້ານຕໍ່ບ້ານ.

ຍົກເລີກກການກວດອຸນຫະພູມຕາມຊຸມຊົນ,ບ້ານ,ເມືອງ.

ທຸກຄົນທີ່ສັນຈອນໄປ_ມາຕ້ອງໃສ່ຜ້າປິດປາກ_ດັງສະເໝີ.

ຈຸດກວດທົ່ວແຂວງຍັງ 3 ຈຸດຄື: ຈຸດນ້ຳເນີນເມືອງຫົວເມືອງ,ຈຸດຫາດສາເມືອງຮ້ຽມ ແລະ ບ້ານ ພຽງໂພ ເມືອງກວັນ.

ຄົນຕ່າງແຂວງຈະເດີ່ນທາງເຂົ້າແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກັກໂຕ 14 ວັນ, ບໍ່ມີກໍລະນີຍົກເວັ້ນ…

ແຈ້ງການເລກທີ 137/ຈຂ.ຫພ, ວັນທີ 5 ພຶດສາພາ 2021

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *