Breaking News

ໂຄວິດເປັນເຫດສັງເກດໄດ້. ສາມພໍ່ລູກສິພາກັນໄປຕາຍເພາະບໍ່ມີເງິນ, ບໍ່ມີອີ່ຫຍັງກິນ.

ໂຄວິດເປັນເຫດສັງເກດໄດ້. ສາມພໍ່ລູກສິພາກັນໄປຕາຍເພາະເຈົ້າມີເງິນ, ມີທຸກຢ່າງທີ່ຄົນອຶ່ນບໍ່ມີ ເຈົ້າເລີຍບໍ່ເດຶດຮ້ອນຫຍັງ.

ແຕ່ບາງຄົນບໍ່ມີແນວສິກິນ,ບໍ່ມີເຂົ່າສານທີ່ຈະຫຸງ ໜຶ່ງ ເຈົ້າຄິດວ່າເຂົ່າສິທຸກສຳໃດ…ບາງມຶ້ກີນນ້ຳ ແທນເຂົ່າ.

ບາງມຶ້ຕ້ອງຂົມຕາໃຫ້ຫລັບ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງ ຄົນທີ່ເກິດມາລ້ຳລອຍ ຢູ່ໃນກອງເງິນ ກອງທອງ ..”ຄືສິບໍ່ມີມຶ້ເຂົາໃຈດອກ”

ທີ່ມາ.

About admin

Check Also

ເຫດລົດຂົນໝາກໄມ້ປີ້ນ

ເຫດລົດຂົນໝາກໄມ້ປີ້ນ.ຕອນບ່າຍຄ້າຍແລງ ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2022,ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ເຂດປາກມອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ທຸກຄົນປອດໄພ. … …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.