ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຄົນລາວຂ້າຈີນຍ້ອນເຫຼືອອົດ, ສົດໆວັນທີ່ 11 ເດືອນ 4 ປີ 2021

ຄົນລາວຂ້າຈີນຍ້ອນເຫຼືອອົດ, ສົດໆວັນທີ່ 11 ເດືອນ 4 ປີ 2021

ນາງປຸກກີ່ຂ້າຈີນຍ້ອນເຫຼືອອົດດ້ວຍການເອົາໄມ້ແຫຼມສຽບປາກທະລຸກົ້ນຢ່າງໂຫດຫ້ຽມ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາໄປເຜົາໄຟຢ່າງທຸກທໍລະມານແລ້ວເອົາແຈ່ວທີ່ປຸງໄວ້ມາຫົດ.

ເຫັນແລ້ວເປັນຕາສັງເວດເວດທະນາເບີ່ງໄປເບີ່ງມາກໍ່ເປັນຕາໜ້າແຊບ👇👇👇.

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button