ຊົມເຊີຍ ນັບຖືນ້ຳໃຈທີ່ເປັນສູນກາງໃນຂວັນໃຈສາທາ

ນັບຖືນ້ຳໃຈທີ່ເປັນສູນກາງໃນຂວັນໃຈສາທາ

ເປັນຫ່ວງແລະປົກປ້ອງກອງກຳລັງ ປກສ ໄດ້ແຕ່ຢ່າປົກປ້ອງຄົນບໍ່ດີ.

ເປັນຫ່ວງແລະປົກປ້ອງກອງກຳລັງ ປກສ ໄດ້ແຕ່ຢ່າປົກປ້ອງຄົນບໍ່ດີ.

ການປົກປ້ອງກອງກຳລັງແມ່ນການປົກປ້ອງຄົນດີທີ່ເຮັດ”ເພື່ອພັກລັດ-ຊາດແລະປະຊາຊົນ”

ແຕ່ການປົກປ້ອງຄົນບໍ່ດີຄືການທຳລາຍກອງກຳລັງ ປກສ ຕ່າງຫາກ.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *