ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊົມເຊີຍ ຫົວໃຈນັກສູ້ລາວບໍ່ຍອມນັ່ງຂໍທ່ານ

ຊົມເຊີຍ ຫົວໃຈນັກສູ້ລາວບໍ່ຍອມນັ່ງຂໍທ່ານ ຜູ້ໃດພົບເຫັນກະຊ່ວຍເລັກໆນ້ອຍໆ ໃຫ້ລາວສູ້ຕໍ່ໄປ

ຫົວໃຈນັກສູ້ລາວບໍ່ຍອມນັ່ງຂໍທ່ານແຕ່ລາວເລືອກສິເຮັກວຽກເເລກເອົາເງິນ ໂດຍຕົນເອງ

ເມື່ອຍການັ່ງເຊົາເຊົາເມື່ອຍກາສູ້ຕໍ່ໄປລາວວ່າແດດເມື່ອຍສໍ່າໃດບໍ່ເຄີຍຈົ່ມ✌🏻ສູ້ໆ

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button