ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຕາດູຕົນ 😭😭… ທຸກທໍ່ໃດແຮງຊ່ຳແຮງເຕີມ

ຕາດູຕົນ 😭😭 ທຸກທໍ່ໃດແຮງຊ່ຳແຮງເຕີມ .

ເກີດເຫດໄຟໄຫມ້ເຮືອນ ຢູ່ທີ່ ບ້ານ ຂົວດໍາ ເມືອງ ໄຊພູທອງ ສະຫວັນນະເຂດ.ໄດ້ແຕ່ເສື້ອຄາຄີງໂສ້ງຄາຄີງ

ໃຜຈິດໃຈດີຍາກຊວ່ຍເຫລືອ ເສື້ອຜ້າ ຜ້າຫົ່ມເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນແມ່ນຕິດຕໍ່ມາໄດ້ເດີໃຜມີນໍ້າໃຈຄົນ5ພັນ10ພັນ ເບີໂທ55920937

ບ້ານຂົວດຳເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 6/5/2021

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button