ຂ່າວທົ່ວໄປ

ປູກເງິນດ້ວຍຕົວເອງຄ້ານໄປຫາໄກ…​

ປູກເງິນດ້ວຍຕົວເອງຄ້ານໄປຫາໄກ…​

ໃນຊີວິດປະຈຸບັນນີ້ຄົນເຮົາປູກເງິນກະໄດ້ໃດ໋(ໃນຄວາມນັ້ນກະເອົາເງິນມາຫາເງິນ)ນັ້ນແຫຼະ..

ແຕ່ຕ້ອງຄວາມຮູ້..ຄວາມຄິດ..ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສາມາດເດີ..ຈັ່ງບໍ່ໄດ້ໄປປູກເງິນ.

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button