ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຢາດີມາບອກກັນ ຫາຍຂາດແທ້.!ໜາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບ ໝາກໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມ ແຊຮບອກຕໍ່ເອົາບຸນ..

ຢາດີມາບອກກັນ ຫາຍຂາດແທ້.!ໜາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບ ໝາກໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມ ແຊຮບອກຕໍ່ເອົາບຸນ..

ວິທີໃຊ້ເອົາຍອດອອ່ນແລະໃບມາຊອຍແລ້ວນຳໄປຕາກແດດພໍໃບໂຮບຫນອ້ຍນື່ງແລ້ວເອົາໄປຂົ້ວໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວນຳມາແຊ່ນຳ້ຮອ້ນກີນຄືຊາຄັ້ງລະຢິບນື່ງກີນເຊົ້າລະຈອກກອ່ນອາຫານ(ມື້ລະຈອກ)

ອັນນີ້ແມ່ນຕົ້ນຫຍາ້ຝລັ່ງ ຫຼື ຫຍ້າຂິວ(ບູຮານເອີ້ນຫຍາ້ຄູລາ)ເປັນຢາດີຫລາຍຢາ່ງແຕ່ຈະແນະນຳໃຊ້ເປັນຢາດີຫມາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບຊຸດໂຊມຂັ້ນສາມເຮັດກີນ1ເດືອນເຊົາທັນທີດີ100%.ພຽງ30ວັນເຫັນຜົນດີປົກກະຕິເລີຍໃຜເປັນລອງເຮັດກີນໂລດຢ່າຟາ້ວເຊື່ອອາຈານມີຜູ້ກີນມາແລ້ວໄປກວດທາ່ນຫມໍບອກວ່າດີປົກກະຕິແລ້ວສາທຸໆໆຂໍໃຫ້ເພື່ອນໆຈົ່ງມີສຸຂພາບດີດວ້ຍເທີ້ນຯ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button