ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສົດສົດ ຮ້ອນໆ ວັນທີ່7.5.2021 ມີໄຟໄຫມ້ ສອນພູຄຳ ຂຽງຂວາງ

ສົດສົດ ຮ້ອນໆ ວັນທີ່7.5.2021 ມີໄຟໄຫມ້ ສອນພູຄຳ

ຍັງບໍຮູ້ສາເຫດວ່າຍ້ອນຫຍ້ງຈີ່ງເກິດໄຟໄຫມ້ ຖ້າມີຄວາມຄືກຫນ້າຊີແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ອີກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button