ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໂຮງຮຽນເອກະຊົນແຫ່ງຫນື່ງ ຢູ່ຊຳເຫນືອ ເກັບຄ່າຮຽນ 1 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ໃນຊ່ວງພັກຮຽນ ຕ້ານໂຄວິດ

ປົກກະຕິຄ່າຮຽນ150.000ກີບຕໍ່ເດືອນຊ່ວງພັກໂຄວິດໃຫ້ໄປເອົາວຽກບ້ານມາເຮັດໄປສົ່ງແຕ່ພັດເອົາເດືອນ1=100.000ກີບ

ທ່ານຄິດວ່າບໍ່ເອົາປຽບຜູ້ປົກຄອງບໍ…..​ໂຮງຮຽນແກ້ວມຸງຄຸນ ເມືອງຊຳເໝືອແຂວງຫົວພັນ

ເລື່ອງນີ້ແອດໄດ້ຮັບມາຈາກພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ..​ນີ້ບໍ່ແມ່ນມາປະຈານ ແຕ່ເລື່ອງນີ້ຢາກໃຫ້ທັງໂຮງຮຽນຊ່ວຍຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊາບເຫດຜົນເພື່ອເຂົ້າໃຈກັນ.​

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button