ຂ່າວທົ່ວໄປ

# ຄົນລາວບໍ່ຖິ້ມກັນ# ຊ່ວຍນັກສຶກສາ ຫໍພັກ ປາກປ່າສັກ

#ຄົນລາວບໍ່ຖິ້ມກັນ #005 – ຊ່ວຍນັກສຶກສາ ຫໍພັກ ປາກປ່າສັກແດ່

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າຕາງຫນ້າໃຫ້ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳທ່ານຊ່ວຍລະດົມການຊ່ວຍເຫລອນັກສຶກສາທີ່ຍັງຢູ່ຫໍພັກຂອງວິທະຍາໄລດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງ 🙏🙏🙏

ຂໍໃຫ້ແຈ່ລະຄົນຜ່ານວິກິດນີ້…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button