ຂ່າວທົ່ວໄປ

ນີ້ຄື 4 ເຫດຜົນທີ່ຄົນເກັ່ງ ລາອອກຈາກ​ຈາກວຽກ ແມ່ນຫຼື ບໍ່ ?

ນີ້ຄື 4 ເຫດຜົນທີ່ຄົນເກັ່ງ ລາອອກຈາກອົງກອນ

1 ເກັ່ງຜິດບ່ອນບໍ່ມີມື້ເຕີບໂຕ ເຮັດວຽກດີ ເຮັດວຽກໜັກເທົ່າໃດ ກໍບໍ່ມີໂອກາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້2 ຊີວິດເສຍສົມດຸນ ເຮັດວຽກເກີນໜ້າທີ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ

2 ຜົນຕອບແທນ ແລະ ສະວັດດີການ ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ບໍ່ສຳພັນກັບປະລິມານ ແລະ ຄວາມຍາກຂອງງານທີ່ເຮັດ4 ຂາດສັດທາ ໃນໂຕຫົວໜ້າ ແລະ ອົງກອນ ຫົວໜ້າບໍລິສັດບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ມີຫຍັງຊັດເຈນ ຫຼື ບໍ່ຮັກສາຄຳເວົ້າທີ່ໃຫ້ຕໍ່ພະນັກງານ

3 ລະບົບໃນອົງກອນ ຄົນທີ່ຕຳແໜ່ງສູງກວ່າ ມີອຳນາດຕັດສິນໃຈທຸກຢ່າງ ຄອຍປິດກັ້ນໄອເດຍລູກນ້ອງ

4 ເຮັດດີສະເໜີໂຕ ເຮັດຜິດຖືກດ່າ ຮ້າຍ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄຳຊົມເຊີຍຈາກຫົວໜ້າ ແຕ່ຖ້າເຮັດຜິດພາດຂຶ້ນມາ ຈະຖືກຕຳນິຢ່າງຮູນແຮງ

ຈາກ: SME thailand Club

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button