ຂ່າວທົ່ວໄປ

ກົດໝາຍການບັງຄັບຮ່ວມເພດກັບເມຍ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ

#ຮຽນຮູ້ກົດໝາຍການບັງຄັບຮ່ວມເພດກັບເມຍ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ

ຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 252 ສະບັບປັບປຸງ ປີ​ 2017ອີງຕາມປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ສະບັບປີ 2017 ຫມວດທີ 6 ມາດຕາທີ 252 ລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້:

່ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ຮ່ວມເພດກັບເມຍຕົນເອງດ້ວຍການໃຊ້ກໍາລັງ ່ບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່, ເຊິ່ງຝືນໃຈຂອງຜູ້ເປັນເມຍ ຫລື ໃນເວລາທີ່ເມຍຢູ ,

ໃນສະພາບບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີເພດສໍາພັນຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະ ລະພາບ ແຕ່ສາມເດືອນ ຫາ ຫນຶ່ງປີ ຫລື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະ ລະພາບ ແລະ ປັບໃຫມ ແຕ່ 500.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບໃນກໍລະນີບັງຄັບຮ່ວມເພດທີ່ພາໃຫ້ມີການບາດເຈັບຫນັກ

ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ຫນຶ່ງປີ ຫາ ຫ້າປີ ຈະຖືກປັບໄໝ ແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button