ພາຍຸເຂົ້າມື້ວັນທີ 9 ເດື່ອນ 5 ປີ 2021 ເວລາ 16:30 ໄດ້ມີຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາໜັກສົມຄວນ.

ພາຍຸເຂົ້າມື້ວັນທີ 9 ເດື່ອນ 5 ປີ 2021 ເວລາ 16:30 ໄດ້ມີຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາໜັກສົມຄວນ.

ເຮື່ອນ ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ…..

ຢູ່ທີບ້ານຫວ້າ..ເມື່ອງບໍລີຄັນ..ແຂວງບໍລີຄຳໄຊ….

ຢູ່ທີບ້ານຫວ້າ..ເມື່ອງບໍລີຄັນ..ແຂວງບໍລີຄຳໄຊ….

ຝາກກົດໄລ່ກົດແຊຮແດ່ເດີ.. ເຜື່ອເປັນກຳລັງໄຈໄຫ້ພໍແມ່ປະຊາຊົນ….

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.