Breaking News

ມີຂ່າວເລື້ອງໂຄວິດ ກະມີ ຂ່າວດີນໍາຄົນໃຈບຸນ ທ່ານ ເລ້ງ ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໃຊເສດຖາ

ມີຂ່າວເລື້ອງໂຄວິດ ກະມີ ຂ່າວດີນໍາຄົນໃຈບຸນ ທ່ານ ເລ້ງ ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໃຊເສດຖາ

ເສື້ອຂາວພ້ອມຫມູ່ ໄປຊິດເບັດ ໄດ້ປາໄຫ່ຍ ເລີຍໃຈ ບຸນພາກັນປ່ອຍປາທີ່ຕຶກເບັດຢູ່ນໍ້າຂອງ ຕົກເບັດຖືກປາແຂ້ໃຫຍ່ນໍ້າຫນັກ 40 ກິໂລຢູ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 10/5/2018 ແຕ່ສຸດບໍ່ກິນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເອົາໄປປ່ອຍລົງນໍ້າຂອງຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າປາແຂ້ ແມ່ນປາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີຈໍານວນປາພວມຈະສູນພັນໃນ ສປປ ລາວ.

ທີ່ມາ:

About admin

Check Also

ຕິດຕາມນຳກັນ! ເດືອນມີນາ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່

ຕິດຕາມນຳກັນ! ເດືອນມີນາ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່ສຳລັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຢູ່ ສປປ ລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປັບຂຶ້ນມາແລ້ວ 8 ຄັ້ງ, ໃນນີ້ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ແມ່ນປັບຂຶ້ນຈາກ 900.000 ກີບ ຂຶ້ນເປັນ 1.100.000 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.