ຂ່າວທົ່ວໄປ

ມີຂ່າວເລື້ອງໂຄວິດ ກະມີ ຂ່າວດີນໍາຄົນໃຈບຸນ ທ່ານ ເລ້ງ ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໃຊເສດຖາ

ມີຂ່າວເລື້ອງໂຄວິດ ກະມີ ຂ່າວດີນໍາຄົນໃຈບຸນ ທ່ານ ເລ້ງ ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໃຊເສດຖາ

ເສື້ອຂາວພ້ອມຫມູ່ ໄປຊິດເບັດ ໄດ້ປາໄຫ່ຍ ເລີຍໃຈ ບຸນພາກັນປ່ອຍປາທີ່ຕຶກເບັດຢູ່ນໍ້າຂອງ ຕົກເບັດຖືກປາແຂ້ໃຫຍ່ນໍ້າຫນັກ 40 ກິໂລຢູ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 10/5/2018 ແຕ່ສຸດບໍ່ກິນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເອົາໄປປ່ອຍລົງນໍ້າຂອງຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າປາແຂ້ ແມ່ນປາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີຈໍານວນປາພວມຈະສູນພັນໃນ ສປປ ລາວ.

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button