ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂ່າວດ່ວນ..! ຕິດເຊື້ ອ ເສຍຊິວິ ດ 1 ຄົນ

ຫມົດຄຳຊິເວົ້າ 😭😭😭😭😭 ຫລັບໃຫ້ສະບາຍ ອ້າຍ ອ້າຍຄືໄວແທ້.

ນ້ອງຈະກັບອ້າຍຈົນວິນາທີສຸດທ້າຍ😭😭😭😭ເພິ່ນເອົາອ້າຍເຮົາໄປແລ້ວ

ເພິ່ນຕິດcovi19.

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button