ມິດຕະພາບດີໆ ເພື່ອນດີໆທີເກີດຂື້ນໃນຊວງເວລາ ມີການລະບາດໂຄວິດ 19 ນັກ​ຮົບ​ຊຸດ​ຂາວ​ທຸກ​ຄົນ​ສູ້​ໆ​ເດີ້

ມິດຕະພາບດີດີເພື່ອນດີດີທີເກີດຂື້ນໃນຊວງເວລາທີີ່ມີການລະບາດໂຄວິດ19ຢ່າງຫນັກຫນ່ວງໃນບ້ານເຮົາ.

ໃນຊວງເວລາທີຄັນຂັນກໍ່ຍັງມີສິງດີດີເກີດຂື້ນຢູ່ພາກສະຫນາມ, ຄວາມຮັກ,ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມຫວງໃຫຍ່, ການແບ່ງປັນ, ກິນຢູ່ນຳກັນ.

ເຮົາຍັງຈະສືບຕໍ່ລົງຊ່ວຍພາກສະຫນາມໃນນາມແມ່ຍິງກະຊວງສາທາຕາລຸມບອນສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ19ຢ່າງລະມັດລະວັງແລະມີສະຕິສະເຫມີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *