ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຝາກທຸກຄົນຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວນີ້ແດ່ເດີເຮືອນຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນນ້ອງບົ້ງກື

ຝາກທຸກຄົນຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວນີ້ແດ່ເດີເຮືອນຢູ່ໄກ້ກັບເຮືອນນ້ອງບົ້ງກື

ວານນີ້ຂ້ອຍໄດ້ເອົາໄຂ່ໄປໃຫ້ແຕະ1ແຕ່ບໍ່ເຈີພໍ່ເພີ່ນຢູ່ສອງພໍ່ລູກແມ່ເສຍປະ ລູກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນພໍ່ບໍ່ມີເງິນສົ່ງຮຽນ

ສະພາບເຮືອນອີ່ຕົນແຮງຍາມຝົນຕົກກະປຽກໝົດເຄື່ອງໃນເຮືອນ

ຢາກໃຫ້ມີຜູ້ໃຈບຸນເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ນເບື່ອງຕົ້ນແລະຊອກວຽກເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ກໍ່ຈະເປັນການດີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button