ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ໃຫ້ບຸນລືມຄຸນ ກໍແບບນີ້

ໂສມຫນ້າຂີ້ຕົວະສຸດທ້າຍບ໋ອກອາຈານຖີ້ມຂໍພາວະນາຂໍໃຫ້ດີນຟ້າຈົ່ງນຳພາໃຫ້ຄົນນີ້.

ມີອັນເປັນໄປພາຍໃນ3ວັນ7ວັນຂໍໃຫ້ເກີດສີງທີບໍ່ຂາດຄິດໃຫ້ນິມິດມີຈື່ງໃກ້ເຄາະນຳ3ຮ້າຍໄປດືງຄົນນີ້ອອກຈາກໂລກມະນຸດຈົ່ງໄປເກີດໄປຕາຍ

ພາຍໃນ3ວັນ7ວັນຂໍໃຫ້ສີງທີຂ້າພະເຈົ້າເຮັດລົງໄປໃຫ້ຂອງທີຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໄປຖືກມັນຕາຍໄວ້ໆຂໍໃຫ້ໃນບໍ່ໄດ້ກິນເງິນ200ລ້ານຂໍໃຫ້ມັນບໍ່ໄດ້ກິນຂໍໃຫ້ມັນເກີດເຫດລົດຊົນຕາຍໄວ້ໆເດີສາທຸສາທຸສາທຸ

ວັນສີນຈະຫົດນ້ຳມາກພ້າວໃຫ້ໃຕ້ກົກຜີ່ໃຕ້ຫ້ອງເຝົ້າສົບໃຫ້ມັນຖືກສີງທີຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃສ່ດ້ວຍເທີ້ນ

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button