ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຄອບຄົວ​ຂອງອ້າຍຕຸ້ຍ ທີ່ຖືກ ຕົ ບຫົ ວ

ຄອບຄົວຂອງອ້າຍຕຸ້ຍ ທີ່ຖືກ ຕົ ບຫົ ວ.

ລູກເມຍຂອງອ້າຍຕຸ້ຍ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໄປຂັງລາວມີລູກ4ຄົນ ລາວກະເປັນເສົາຫຼັກໃນການຫາລ້ຽງຄອບຄົວ

ສ່ວນເມຍລາວກໍ່ເປັນຄູ ເງີນເດືອນຄູກໍ່ຄືທຸກຄົນຮູ້ທັ້ງນ້ອຍ ແລະ ບາງເດືອນກໍ່ບໍ່ອອກ ດຽວນີ້ໃຜສິຫາລ້ຽງຄອບຄົວລາວ ເຂົ້າສິກິນກະບໍ່ມີແລ້ວ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button