ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຊຕໍ່ ຮອບ 9 ຄົນແມ່ນໃຜຈະຄວ້າມົງໄດ້ ຄົນລາວຢ່າລືເຊຍ LAOS 🇱🇦 ເດີ ຢ່າລືມໂຫວດ

ແຊຕໍ່ ຮອບ 9 ຄົນແມ່ນໃຜຈະຄວ້າມົງໄດ້ ຄົນລາວຢ່າລືເຊຍ LAOS 🇱🇦 ເດີ ຢ່າລືມໂຫວດ

VOTE: Beauty Queen from ASEAN with the crown of Miss Universe ✨ !!!

WHO DESERVES THIS CROWN ?

CAMBODIA 🇰🇭

CAMBODIA 🇰🇭

LAOS 🇱🇦

VIETNAM 🇻🇳

THAILAND 🇹🇭

INDONESIA 🇮🇩

1 Comment : 5 points

1 Reaction : 5 points.

1 Share : 10 points

#THEUNIVERSE💕

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button