ຂ່າວທົ່ວໄປ

ປະທານປະເທດ ເວົ້າໃຫ້ ພວກຕຳຫຼວດບໍ່ມີຈັນຍາບັນ

ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ເຄັ້ງຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ມີຈັນຍາບັນຈັນຍາທຳທີ່ແທ້ຈິງ ບໍ່ໃຫ້ມີການໂລບມາກໂລພາ ບໍ່ໃຫ້ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ບໍ່ໃຫ້ມີການກິນສິນບົນ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນາບຂູ່ປະຊາຊົນໂດຍຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ ລະເຫດການນີ້ ຕຳຫຼວດມີຈັນຍາບັນແບບໃດຢາກໃຫ້ອອກມາຊີ້ແຈງດ່ວນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button