ວັນທີ15 ພືດສະພາ 2021 🎉🎉 ຍິນດີນຳ ລູກຄ້າທັງ 2ທ່ານ

ວັນທີ15 ພືດສະພາ 2021 🎉🎉 ຍິນດີນຳ ລູກຄ້າທັງ 2ທ່ານ.

👍🏻 ນາງ ມະນີວັນ ນວນທະວົງ ບ.ປະສົມໄຊ ມ.ພີນ.

ທ. ບົວສອນ ພົມມະບຸດ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ໄດ້ຮັບລົດຈັກ Wave ຈາກການຂູດບັດຮັບໂຊກກັບ Unitel 👏🏻👏🏻👏🏻

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *