ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເຂົ້າ 100 ກິໂລ ເງີນ 1 ລ້ານ ຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວອ້າຍຕຸ້ຍ

ເຂົ້າ 100 ກິໂລ ເງີນ 1 ລ້ານ​

ມັນອາດຈະບໍ່ຫລາຍສຳລັບຄົນທີ່ມີເງີນ ຄອບຄົວອ້າຍຕຸ້ຍ💕

ທີ່ມາ:

ພວມໄດ້ເບິ່ງຂ່າວເຫັນແລ້ວ ໂຄດອີຕົນຂ້ອຍກະຄົນແຂວງຈຳປາສັກຄືກັນ.

ຖ້າໃຜ ຮູ້ເຮືອນລາວຫລື ມີເບີ ຕິດຕໍ່ລາວໄດ້ບອກຂ້ອຍແນ່ ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍລາວເລືອງເງີນຄຳແລະອາຫານຕ່າງໆ #02097140048

(ຖ້າພີ່ນ້ອງລາວເຫັນໃຫ້ຕິດຕໍມາແນ່) #saveອ້າຍຕຸ້ຍ✌️

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button