ຂ່າວທົ່ວໄປ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ European Union in Laos

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ European Union in Laos ໃນວຽກງານຕອບໂຕ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຄອມພິວເຕີ້ໂນດບຸກຈໍານວນ 25 ໜ່ວຍໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ຜ່ານ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ World Health Organization Western Pacific Region ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສືບສວນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງໃນຂັ້ນແຂວງ.

Ministry of Health has received continuous support from European Union in Laos on COVID-19 response.

25 laptops were supported to the National Center of Laboratory Epidemiology through World Health Organization Western Pacific Region for case investigation and surveillance at the provincial level.

European Union in Laos World Health Organization Western Pacific Region

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button