ເຫດບໍ່ຄາດຝັນ ຈາກເຫດການເຈົ້າໜ້າທີ່

ກັກລົດຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກ ທີ່ປະເທດໄທ,

ຜູ້ຂັບລົດຈັກຂໍຮ້ອງວ່າຢາກຂີ່ລົດໄປປົດທຸກ (ຖ່າຍໜັກ), ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ໄປ.

ສຸດທ້າຍກໍ່ເປັນດັ່ງຄລິບນີ້😲😲😲

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.