5 ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນ ເມສາ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ.

5 ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນ ເມສາ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ.

1. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ ຈາກສະຖານະການຄວາມຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງລັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາຂາຍຍ່ອຍພາຍໃນປະເທດ, ນອກນັ້ນ ລາຄານໍ້າມັນຍັງໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປັດໄຈການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ.

2. ການຜັນຜວນຂອງຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ກັບເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າ ແລະ ເໜັງຕີງບໍ່ຄົງທີ ໄດ້ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ດັດຊະນິລາຄາໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບາງໝວດສິນຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດຈາກການນຳເຂົ້າ.

3. ລາຄາຄຳຮູບປະພັນ ແມ່ນເໜັງຕີງເພີ່ມສູງຂຶ້ນກາຍຂອບເຂດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການເໜັງຕີງຕາມກົນໄກຂອງຕະຫຼາດໂລກ.

4. ການເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາປຸ໋ຍ, ອາຫານສັດ, ຢາວັກວັກຊິນສຳລັບສັດ ບວກກັບຜົນກະທົບດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາອາດສົດປະເພດຕ່າງໆປັບໂຕສູງຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຂ່ໄກ່, ອາຫານເຄື່ອງສຳເລັດຮູບ, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ.

5. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃນຊ່ວງເທດສະການປີໃໝ່ລາວ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີລາຄາບາງປະເພດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ປາ ສັດປີກ, ເບຍ, ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ.

ຂໍ້ມູນ:ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຝ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.