ປະກາດຕາມຫານາງເປິງຄຳເດີເປັນຄົນ

ຈາກເຟສ ພອນ ແກ້ວມະນີ ໂພສ: ປະກາດຕາມຫານາງເປິງຄຳເດີເປັນຄົນ

ຢູ່ບ້ານພູຫວານໃຕ້ເມືອງຫ້ວຍຊາຍແຂວງບໍແກ້ວເຂົ້າມາເຮັດວຽກນຳໄດ້ສອງສາມມື້ລະລັກຫນີ້

ຍ້ງຕິດຫນີ້ຍູ່ໃນຮ້ານຍ້ງບໍໄດ້ໃຊ້ຈັກກີບຄັນໃຜຕາມຫາເຫັນຕິດຕໍມາດວ່ນຊິໃຫ້2000ຢວນ

….

…..

……

…..

…..

….

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.