ຂ່າວດີມີເຮ..!!! ຖ້າລາວນຳເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກລັດຊຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນຫລຸດເກືອບ 7.000 ກີບ/ລິດ

Russia vs Singapore

ລາຄານໍ້າມັນຕະຫຼາດໂລກ 116$/barrel (1 barrel=159ລິດ ນໍ້າມັນດິບ).

ນ້ຳມັນຣັດເຊຍຂາຍມາອາຊີ 35$/barrel.

ການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນດິບມາແຕ່ຣັດເຊຍຕອ້ງໃຊ້ tank car.

ບໍລິມາດ 30 – 120ມ3. (120ມ3=120.000ລິດ)

ຄ່າຂົນມົ່ງຈະປະມານ 7500$/120ມ

3.ເມື່ອມາຄິດໄຫລ່ສົມທຽບ

A.ນ້ຳມັນຈາກລັດເຊຍ755b x 35$= 26.000 $ຄ່າຂົນສົ່ງ =7500$ ລວມ = 31.500$B.

ຈາກສິງກາໂປ.

ລາຄານ້ຳມັນ 116$ ຄ່າຂົນສົ່ງ = 500 $755 b x 116$ = 87.580$ລວມ = 88.000 $ລາຄາຕໍ່ລິດທີ່ຊື້

A.ຈາກລັດເຊຍ 0.2625$ / ລິດ

B. ຈາກສິງກາໂປ 0.7333$ / ລິດຄວາມແຕກຕ່າງ 0.4708$ / ລິດຖ້າຄິດເປັນເງິນກີບ

A.ຈາກລັດເຊຍ 3.675 ກີບ / ລິດ

B. ຈາກສິງກາໂປ 10.26 ກີບ / ລິດ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ຫລື ຈະປະຢັດເງິນໄດ້ 6.591 ກີບ / ລິດ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ຈາກທ່ານ Soulath Thoummavong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.