ແມ່ຖິ້ມລູກໄວ້ ສະຖານີສົງເຄາະ ຍ້ອນຜົວໃຫມ່ບໍ່ຍອມຮັບເດັກສາວເປັນລູກ

ອີກຫນຶ່ງເລື່ອງ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຍິງ​ທີ່​ເຄີຍມີ​ລູກມາແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະຄົບຫາກັບຊາຍຄົນໃໝ່ ຈົ່ງຄິດເຖິງລູກຂອງເຈົ້າໃຫ້ຫຼາຍໆ ວ່າເຂົາດີກັບເຮົາແລ້ວເຂົາດີກັບລູກຂອງເຮົາຫລືບໍ ຮັກເຮົາແລ້ວຮັກລູກເຮົາຄືກັນບໍ

ເປັນແມ່ຄົນແລ້ວຕ້ອງມີຫົວໃຈທີ່ທີ່ຫນັກແໜ້ນຕໍ່ລູກ ຕໍ່ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນດັງເຫດການນີ້ຈາກກໍລະນີ ພະນັກງານ ສັງຄົມ ບ້ານ ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ຢູ່ ແຂວງ ລົດບູລີ ໄດ້ພາ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ປະມານ 2 ປີ ເຂົ້າມາແຈ້ງຄວາມ ພາຍຫລັງ ມີ ແມ່ຍິງ ບໍ່ຮູ້ຊື່ ຂີ່ລົດຈັກ ໃສ່ໝວກກັນກະທົບເພື່ອປົກໜ້າຂອງຕົນ

ມາກັບເດັສາວຄົນດັງກ່າວມາກົດກິ່ງຫນ້າປະຕູຂອງຫ້ອງການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ບ້ານເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຢູ່ແຂວງ ລົດບູລີ ເມື່ອພະນັກງານເປີດປະຕູ ກໍພົບວ່າເດັກຍືນຈັບຖົງແລະຈຸດໝາຍຢູ່

ກ່ອນທີ່ເດັກຈະຍ່າງເຂົ້າໄປໃນສຳນັກງານຈາກນັ້ນຜູ້ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວກໍ່ຂີ່ລົດຈັກນີ້ໄປເຈົ້າຫນ້າທີລະບຸວ່າຕາມຮ່າງກາຍຂອງເດັກມີຮອຍຊ້ຳຂຽວຫຼາຍຈຸດ ຄ້າຍຄືຖືກຕີ ສ່ວນພາຍໃນຖົງເປ້ຂອງເດັກທີ່ເປ້ມາມີເຄື່່ອງໃຊ້ເສື້ອຜ້າເດັກນ້ອຍພ້ອມກັບຕຸກກະຕູນ 1 ໂຕແລະມີສາຍຂໍພະສຳເດັດ 1 ອົງ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຈົດໝາຍແນບມານຳ ແລະ ມີຄວາມລະບຸວ່າເຈົ້າຫນ້າທີລະບຸວ່າຕາມຮ່າງກາຍຂອງເດັກມີຮອຍຊ້ຳຂຽວຫຼາຍຈຸດຄ້າຍຄືຖືກຕີ ສ່ວນພາຍໃນຖົງເປ້ຂອງເດັກທີ່ເປ້ມາມີເຄື່່ອງໃຊ້ເສື້ອຜ້າເດັກນ້ອຍພ້ອມກັບຕຸກກະຕູນ 1 ໂຕແລະມີສາຍຂໍພະສຳເດັດ 1 ອົງ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຈົດໝາຍແນບມານຳ ແລະ ມີຄວາມລະບຸວ່າຂ້ອຍ ຂໍອະນຸຍາດຍົກເດັກຍິງໃຫ້ທາງສະຖານສົງເຄາະດູແລຢ່າງຖາວອນ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ສາມາດດູແລເດັກຄົນນີ້

ມີອານາຄົດທີ່ດີບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກມີຖານະຍາກຈົນ ຂ້ອຍມີຄອບຄົວໃໝ່ທີມີທີ່ຢູ່ບໍ່ເປັນຫຼັກແຫຼ່ງ ສ່ວນພໍ່ໃໝ່ຂອງເດັກກໍປະຕິເສດບໍ່ຮັບລ້ຽງ ບໍ່ຢອມຮັບວ່າເດັກເປັນລູກຂໍໂທດທີ່ເຮັດແບບນີ້ ແລະ ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນຫົນທາງສຸດທ້າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ

ແມ່ຮັກລູກເດີ້ ແຕ່ແມ ມີຄວາມຈຳເປັນເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວເປັນກະແສວິພາກວິຈານຢ່າງຫຼາຍ ເຖິງແມ່ ຜູ້ເປັນແມ່ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດກັບລູກແບບນີ້ ບໍ່ສົງສານເດັກແດ່ບໍ່ ຫລົງຜົວໃໝ່ຈົນຖິ້ມມລູກສຸດທ້າຍຜົວຮັບບໍ່ໄດ້ ສ່ວນເດັກໄດ້ມີຜູ້ຂໍຮັບລ້ຽງແລ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.