ປະເທດລາວກຳລັງເຂົ້າສູ່ Stagflation ພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ

ປະເທດລາວກຳລັງເຂົ້າສູ່ Stagflation ພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ

ລາຄາສິນຄ້າແພງເປັນຫຍັງປະເທດລາວກຳລັງເຂົ້າສູ່ພາວະ Stagflation? ມື້ນີ້ 10 Story ຈະມາວິເຄາະສູ່ຟັງຖ້າຖາມຄົນທົ່ວໄປວ່າ ບັນຫາທີ່ກັງວົນຫຼາຍທີ່ສຸດຕອນນີ້ ໜື່ງໃນນັ້ນຕ້ອງມີ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ໂດຍສະເພາະບັນຫາສິນຄ້າແລະບໍລິການຕ່າງໆທີ່ພ້ອມໃຈກັນຂື້ນລາຄາ

ຂື້ນເກືອບວ່າທຸກຢ່າງ ຈົນຫຼາຍຄົນຖາມວ່າ ຍັງເຫຼືອຫຍັງແດ່ທີ່ບໍ່ຂື້ນລາຄາ? ເຊິ່ງນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ ສປປ ລາວ ເພີ່ມສູງຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເພິ່ມໃນລະດັບທີ່ສູງພໍ່ສົມຄວນ ໂດຍຫຼ້າສຸດ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດຶອນເມສາຢູ່ທີ່ 9.9% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງສຸດໃນຮອບເກືອບ 14 ປີ

ມາເບິ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດປະເທດລາວ ວິເຄາະຕາມຄວາມເປັນຈີງເລີຍວ່າ ກຳລັງວິກິດຫຼາຍດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບັນຫາເງິນກີບອ່ອນຄ່າສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ ເຊິ່ງພາຍໃນປີດຽວອ່ອນຄ່າໄປແລ້ວ 30%

ບັນຫາໜີ້ສິນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງພໍ່ສົມຄວນ ບັນຫາຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19ແລະບັນຫາທີ່ກຳລັງປະເຊີນໃນປະຈຸບັນນີ້ເລີຍ ກໍ່ຄື ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼາຍປໍ້າບໍ່ມີໃຫ້ໃສ່

ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ “ປະເທດລາວມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ແນວໃດ” ເຊິ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ອາດນຳໄປສູ່ພາວະເສດຖະກິດຖົດຖ້ອຍໄດ້ຈາກບັນຫາພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ບວກກັບບັນຫາສິນຄ້າລາຄາແພງ ທີ່ກ່າວເບື້ອງຕົ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເຂົ້າສູ່ພາວະໃນທາງເສດຖະສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ

“Stagflation”Stagflation ມາຈາກການລວມຄຳວ່າ Stagnation ມີຄວາມໜາຍວ່າເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ແລະ ຄຳວ່າ Inflation ໜາຍເຖິງພາວະເງິນເຟີ້

ລວມເຂົ້າກັນເອີ້ນວ່າ Stagflation ທີ່ມີຄວາມໜາຍວ່າ ພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ແຕ່ລາຄາສິນຄ້າແພງເຊິ່ງແອັດມິນມີຄວາມກັນວົນຫຼາຍເລື່ອງ Stagflation ຖ້າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກລາຄາອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຈະແພງຂື້ນເລີຍ(ຂື້ນລະບໍ່ລົງ)

ພາລະຈະໄປຕົກຢູ່ທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ມີລາຍຮັບເທົ່າເກົ່າ ແຕ່ລາຄາສິນຄ້າທ້ອງຕະຫຼາດແພງຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຊື້ສິນຄ້າໄດ້ໜ່ອຍລົງ ແລະຖ້າສະຖານະການນີ້ດຳເນີນໄປເລື່ອຍໆ ກິນໄລຍະເວລາດົນ ຜົນຕາມມາ

ຄື ປະຊາຊົນຈະບໍ່ມີເງິນເຫຼືອປະເປົ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍຢຸດສະຫງັກ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຈັງເພາະແບກຮັບຕົ້ນທຶນບໍ່ໄຫວແລະບໍ່ມີຄົນຊື້ ຜົນສຸດທ້າຍລະບົບເສດຖະກິດກໍ່ຈະພັງໃນທີ່ສຸດ

#10Story #Laos #stagflation

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.