ເມື່ອນໍ້າມັນຂາດປໍ້າ ແລະ ນໍ້າມັນແພງ

ເມື່ອນໍ້າມັນຂາດປໍ້າ ແລະ ນໍ້າມັນແພງ

……

….

ນ້ຳມັນແພງຍ່າງເອົາເດີພີ່ນ້ອງ

ຄລິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.