ພືດຕິກຳຍາພໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ ຫອມແກ້ມແມ່ອອກ

ມາອີກແລ້ວ!!! 4/5/22

#ພຣະບິດາ ລຸ້ນທີ2

ພືດຕິກຳຍາພໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ ຫອມແກ້ມແມ່ອອກ

(ຄລີບທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ)

ຂໍ້ມູນຈາກ : ໄລ່ຕາມກະແສຂ່າວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.