ຂ່າວດ່ວນພີ່ນ້ອງ..!! ແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາ ຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ 13 ພຶດສະພາ 2022

ແຈ້ງການເຖິງ: ທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

– ບັນດາຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ ແລະ ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ ເລື່ອງ: ການປັບປຸງລາຄາຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງທາງບຶກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິ

ອີງຕາມເເຈ້ງການຂອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ເເລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 10777/ຍທຂ.ຫກ . ລົງວັນທີ 13/5/2022 .

ທາງສະຖານີຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ປັບລາຄາຄ່າໂດຍສານຕາມເເຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ນັບເເຕ່ວັນທີ 14/5/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ..

ສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໂທ 020 77766651ຫລື 020 22740521

ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 19999/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 07 ຕຸລາ 2021.

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ລາຄາຫົວຫນ່ວຍ ແລະ ໂຄງສ້າງລຸດຄິດໄລ່ລາຄາຫົວຫນ່ວຍ ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ 2022) ສະບັບເລກທີ

5311/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 03 ມີນາ 2012.

– ອີງຕາມ ຄູ່ມືແນະນໍາ ການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວຫນ່ວຍຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ ແລະ ສິນຄ້າທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 04999/ຍທຂ.ກຂສ, ລົງວັນທີ 01 ມີນາ 2012.

• ອິງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີຂອງກົມຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 10780/ຍທຂ.ກຊສ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2012.

ຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງລາຄາ ຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ ທາງບົກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເຫນັງຕິງຂອງລາຄາ ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ໃນໄລຍະປະຈຸບັນ ໃນລາຄາ 17.000 ກິບ/ລິດ ດັ່ງນີ້:

ລາຄາຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຈໍາທາງ. ສາຍທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາບັນດາແຂວງພາກເຫນືອໃຫ້ປະຕິບັດ ລາຄາ ສໍາລັບລົດເມຊັ້ນທໍາມະດາ, ລົດເມດ່ວນປະເພດ 2 (VIP 2) ແລະ ລົດເມດ່ວນປະເພດ 1 (VIP 1) ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

……

……

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.