ນໍ້າມັນຂາດ ເປັນຍ້ອນຈິດຕະສາດ ເຮົາຄິດໄປເອງ

ນໍ້າມັນຂາດ ເປັນຍ້ອນຈິດຕະສາດ ເຮົາຄິດໄປເອງວ່າ ນໍ້າມັນຂາດ

….​

ຄິດໄປເອງວ່າເງີນຕາຂຶ້ນ ທຸກຢ່າງເປັນຍ້ອນເຮົາຄິດໄປເອງ 🤣🤣🤣 ຂະນ້ອຍຂໍຢາດົມແດ່ນ້າສາວເອີຍ!

….

ຊົມຄຣີບ ແລ້ວທ່ານຄິດແນວໃດ ຄອມເມັ້ນມາເລີຍ

ຊົມຄລິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.